7 fantastiske måder at forbedre din projektrapportering på

7 fantastiske måder at forbedre din projektrapportering på

7 fantastiske måder at forbedre din projektrapportering på

Projektrapportering

Enhver projektleder kan lide at få ny indsigt i hvad der gør et projekt succesfuldt og hvilke faldgrupper der bør undgås. Mere specifikt, siden tidsstyring og projektrapportering udgør en så vigtig del af projektstyring, er det vigtigt at vide hvordan du forbedrer din projektrapportering.

Her er syv fantastiske måder du kan forbedre din projektrapportering på

1. Omfang – Før du begynder et projekt, er det essentielt at definere omfanget af projektet klart. I takt med at projektet skrider frem, bør projektrapportering sikre at projektets omfang er uændret. Omkostningerne ved en ændring i omfanget bør klarlægges og tilføjet kun hvis det er strengt nødvendigt.

2. Tid og omkostninger – Tidligere data fra projektrapportering bør bruges til at beregne den tid og de omkostninger der er krævet til hvert projekt. Projektrapportering bør registrere og analysere tids- og omkostningsinformationer, så de kan holdes under kontrol hele tiden.

3. Kvalitet – Projektrapportering bør give information om kvaliteten af arbejdet på forskellige niveauer. Det er vigtigt at der gøres en indsats for at undgå fejl, og hvis nogen fejl findes, at rette dem så hurtigt som muligt. Der bør afsættes tid til gentestning og omarbejde så alle fejl kan fjernes og ingen nye introduceret.

4. Human Resources – Det er vigtigt at medarbejdere med de rigtige evner vælges til projektet. De bør gives den træning og assistance der er behov for, for at færdiggøre projektet til tiden. Derudover bør vigtigheden af nøjagtig tidsregistrering og projektrapportering kommunikeres til dem.

5. Kommunikation – Statussen på projektet bør kommunikeres via projektrapportering til alle de involverede parter. Dette vil gøre dem i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Statusinformation som fås via projektrapporteringen bør benyttes til statusrapporter.

6. Tilrettende initiativer – Baseret på statusrapporter, kan projektledere beslutte hvis og hvilke tilrettende initiativer der skal gøres. Enhver ændring i omfang der kan ændre planen for projektet skal inkluderes i projektrapporteringen, så behovet for ændringen kan analyseres. Så snart projektrapporteringen indikerer at tilrettende initiativer skal tages, er det vigtigt at håndfaste og beslutsomme skridt tages med det samme.

7. Effektivt værktøj – Alle ovenstående skridt kan nemt opnås hvis der er et effektivt værktøj til projektrapportering ved hånden. Mange projektledere falder i fælden med at lede efter avancerede værktøjer der vil hjælpe dem med projektrapportering, imens medarbejdere leder efter en enkel løsning til tidsregistrering. Et sådan stykke software, der både er et fantastisk værktøj til projektrapportering og tidsregistrering, er TimeSheet Reporter. Siden TimeSheet Reporter blot bygger på Outlook kalenderen, skal medarbejderne ikke bruge tid på at lære et nyt værktøj til tidsregistrering. De kan fortsætte med at bruge deres Outlook kalender som tidligere, og indsende deres tidsregistreringer ved at bruge kalenderen, så snart de er færdige med en opgave. Derudover genererer TimeSheet Reporter standard projektrapporter der kan bruges til at få status på projektet og køre det mere effektivt.

Hvordan du fortsætter herfra - hvad du bør gøre nu