Outlook Integration med Microsoft Dynamics via TimeSheet Reporter

Outlook Integration Microsoft Dynamics (C5, XAL, NAV, etc.)

Outlook Integration Microsoft Dynamics (C5, XAL, NAV, etc.)

Outlook Integration med Microsoft Dynamics via TimeSheet Reporter

I takt med at organisationer vokser i størrelse, vokser også antallet af processer og deres interne kompleksiteter i et dynamisk tempo. At styre og strømline adskillige processer, udover at tage vare på forhold med alle involverede parter, er en kæmpe opgave der kræver specialiserede løsninger, så som ERP- og CRM-software. Blandt de populære ERP- og CRM-softwareløsninger i dag, er Microsoft Dynamics.

TimeSheet Reporter gør det muligt at rapportere tid på organisationer, projekter og aktiviteter direkte fra din Microsoft Outlook. Du kan derudover dele denne information med dit ERP-system, så som Microsoft Dynamics (eksempelvis C5, XAL og NAV).
Denne to-vejs datadeling betyder at du let kan dele projekter, organisationer og tidsregistreringer mellem TimeSheet Reporter og Microsoft Dynamics.

Et antal organisationer i dag søger efter at forbedre deres produktivitet ved at øge efterlevning af planlægninger og ved at indbygge effektive strategier til tidsstyring. ERP-systemer understøtter forståeligt nok dette mål ved at strømline en række funktioner, og når det bruges sammen med TimeSheet Reporter ses en betydelig forbedring.

Integrer TimeSheet Reporter info via Outlook med Microsoft Dynamics

Nøglen til denne integration ligger i TSR DataBridge-modulet som TimeSheet Reporter tilbyder, der tillader den at indgå i en to-vejs datadeling med ERP- og CRM-software som Microsoft Dynamics (C5, XAL, NAV, etc.). Det betyder basalt set at tidsregistreringer let kan importeres i Microsoft Dynamics og gjort til en del af et større system for procesovervågning, og kan tilgås af ledelsen når som helst der er brug for det. Dette skaber grundlaget for en nemmere beslutningsproces og forbedrer selv regnskabsprocessen ved at øge nøjagtigheden for de fakturaer der udstedes.

Ved at kombinere disse stærke værktøjer, får din organisation fleksibiliteten til at styre ressourcer og strømline proceskommunikationer let og nøjagtigt.

 

Hvordan du fortsætter herfra - hvad du bør gøre nu