Outlook tidsregistreringssoftware: Nem tidsregistrering via Outlook

Outlook tidsregistreringssoftware: Nem tidsregistrering via Outlook

Outlook tidsregistreringssoftware: Nem tidsregistrering via Outlook

Du har måske hørt om udtrykket med at “Tiden er af afgørende betydning.” Alle kender og forstår, hvor vigtig tid er. Alle – fra et barn til en ældre person – har planer for hvordan de vil bruge deres tid. Ingen har planer om at spilde deres tid; de forstår at tid der er spildt, er tid de aldrig får tilbage.

Tid skal styres ordentligt for at en person kan få mest muligt ud af deres tid. Noget af det der kan hjælpe mest er at bruge tidsregistreringsværktøj sammen med din Microsoft Outlook-kalender. Sammen med en timeregistreringsløsning, kan MS Outlook være så meget mere og kan hjælpe dig med at få nem tidsregistrering.

Outlook tidsregistrering er hvad organisationer bruger nu for at holde styr på medarbejdernes timesedler. Det er derfor, bortset fra selve softwaren, at de også får også god tidsregistreringssoftware, der kan integreres med Outlook, for at hjælpe dem med denne tilsyneladende enkle opgave.

Både opgaverne med at styre tid og føre tilsyn med opgaverne behøver ikke at være alt for kompliceret for at være effektivt. Du behøver ikke at bruge en masse af systemer; når alt kommer til alt, så jo flere ting der anvendes, jo mere komplicerede bliver opgaverne, og jo større indsats er nødvendig for hver medarbejder.

Registrering af tiden er en udfordrende opgave uden rigtig god tidsregistreringssoftware

At holde styr på tidsregistreringer og timeseddelrapporter kan være meget udfordrende. Ikke alene kræver det tålmodighed, det har også en tendens til at afskrække dem der er tildelt denne opgave, da det kan være meget tidskrævende uden de rigtige systemer. Der kræves en stor udøvet indsats fra medarbejderen, og fra ledelsens side kan det lyde som om at de er nødt til at udføre ekstra arbejde for at lave timerapporteringen.

Når tiden er afsat til denne tilsyneladende enkle opgave, har det en tendens til at tage tid væk fra andre og mere vigtige ting, såsom andet kontorarbejde og projekter. Det påvirker effektiviteten og produktiviteten, hvilket er noget ledelsen og dine kunder nok ikke er glade for.

Det er derfor meget vigtigt at du får en løsning der gør denne opgave så nem og tidseffektiv som muligt. De fleste organisationer i dag bruger Microsoft Office og dermed Outlook. Hvorfor ikke drage fordel af det og udnytte det, så det kan blive sat til god brug i din tidsrapporteringsopgaver?

Hvad gør at Microsoft Outlook arbejder godt sammen med god tidsregistreringssoftware?

Når en medarbejder registrerer tid via Microsoft Outlook-kalenderen sammen med et tidsregistreringsprogram, er virksomheden i stand til at se hvor meget tid der bruges på hver opgave, og om tiden er brugt produktivt.

Det gør også medarbejderen i stand til selv at se om han virkeligt bruger sin tid fornuftigt – hvis han ser at han bruger for meget tid på en bestemt opgave eller område, kan han indse for sig selv at han har brug for yderligere supplerende hjælp eller uddannelse på dette område, eller simpelthen er nødt til at genfokusere.

Microsoft Outlook, sammen med de softwareløsninger, kan også hjælpe supervisors med deres tidsregistreringsopgaver, da de nemt kan se hvem blandt deres ansatte der har og ikke har indsendt deres egne timesedler. Med en god løsning kan du også definere hvor mange timer den enkelte medarbejder skal rapportere, og sende dem beskeder hvis de mangler rapportering af timer.

Funktioner for Microsoft Outlook tidsregistrering

Microsoft Outlook har forskellige funktioner, som professionelle kan bruge til at administrere tid og projekter ordentligt. Som professionel er tiden en af de ting som du værdsætter mest, og Outlook hjælper dig med at holde styr på det på den mest bekvemme måde.

Ved at kombinere Outlook med en god timeregistreringsløsning, for eksempel TimeSheet Reporter, kan du så bruge dine aftaler som tidsregistreringer.

Ledelse og medarbejdere kan alle kontrollere og revidere deres tidsregistreringer på denne måde. Timesedler kan kontrolleres – både gennemsete og ikke-gennemsete poster. Når medarbejderne er færdige med at lave deres poster, kan de sende dem til deres supervisors til gennemsyn og godkendelse.

Software til nem tidsregistrering hjælper dig med at administrere din tid fornuftigt

Når du styrer din tid ordentligt, har du større chancer for større profit, bedre personaleledelse og mere kvalitetstid til de andre vigtige ting i livet, såsom venner og familie.

En organisation afhænger i høj grad af god tidsstyring, da det kan påvirke profit, succes og forretningsforhold. En virksomhed vil fungere godt med god tidsregistreringssoftware, og det er godt at have et der vil hjælpe dig med at udføre arbejdet på den bedste og mest brugervenlige måde.

Du har brug for det manglende led

Medarbejderne bruger kalenderen i Microsoft Outlook for at angive tidspunkt for møder, opgaver og aftaler. Kalenderen kan hjælpe dig med at registrere dine opgaver, da det kan hjælpe dig med at se hvilke opgaver skal udføres i løbet af dagen.

MS Outlook mangler dog en brik – det kan ikke bruges til tidsregistrering som det kommer. For at løse dette, anbefales det stærkt at bruge det sammen med tidsregistreringssoftware-løsninger, der kan hjælpe dig med at udføre denne opgave.

Få pålidelig software og andre plug-ins til at hjælpe dig med at gøre arbejdet

At have Microsoft Outlook er godt, men at have anden komplementerende software og løsninger er endnu bedre til at hjælpe med nem tidsregistrering.

Hvad der betyder noget er at du har noget at bruge til nem tidsregistrering, og at din tid registreres korrekt og effektivt.

Med Microsoft Outlook og et tidsregistreringsprogram som TimeSheet Reporter, vil tidsstyring være mere effektiv, og det vil hjælpe supervisors bedre med at have overblik over medarbejdernes aktiviteter. Hvis der anvendes en god og brugervenlig løsning, vil organisationer ikke længere være nødt til at bruge meget tid og kræfter på at have deres medarbejdere uddannet til nye systemer til tidsregistrering, da de blot kan bruge deres MS Outlook kalender. Helt sikkert vil de være trygge ved deres kalender som deres tidsregistreringsværktøj.

Tidsregistreringssoftware: Gør produktivitet til et mål

Du kan se hvor vigtigt noget eller nogen er for en person ved mængden af tid brugt på det. På arbejdspladsen er det dog sådan at jo mindre tid der bruges på noget, jo bedre. Mindre tid på opgaverne betyder flere ting gjort i løbet af en dag, og det er lig produktivitet.

Lad produktiviteten være et mål, som du agter at opfylde. Hvis nem tidsregistrering er hvad der vil gøre at du opfylder dette mål, så gå videre og find løsninger der vil gøre at du opnår dette mål; det hjælper dig ikke kun med din arbejdsbyrde, vil det gøre jer alle glade for det arbejde, I står over for hver dag.

 

Hvordan du fortsætter herfra - hvad du bør gøre nu